Jedná se o typické příznaky, se kterými se může řidič setkat při poruše nebo v důsledku opotřebení brzd. V seznamu jsou uvedeny body, kterým je nutné věnovat pozornost. Poznámka: některé z těchto příznaků mohou být vyvolány také závadou v systému pérování, v dílně je však nutné prověřit obojí.

Vibrace volantu

vibrace volantu

O CO SE JEDNÁ?

Volant se pri brzdení chveje. Volant behem jízdy vozidla vibruje.

PROC K TOMU DOCHÁZÍ

Vibrace mohou být zpusobeny chvením brzd – brzdy se pri styku obložení s kotoucem rozvybrují.

 • Kotouč může mít po svém obvodu různou tloušťku.
 • Kotouče se mohou v důsledku přehřátí deformovat.

POSTUP OPRAVY

Při tomto kolísání tloušťky kotouče je nutné tloušťku zkontrolovat po celém obvodu. V případě, že kotouč má různé tloušťky, je nutné vyměnit oba kotouče na nápravě. Poznámka: pouhá výměna kotoučů není nepostačuje – současně je nutné vyměnit brzdové destičky, aby byl zajištěn maximální brzdný výkon.

Hlučnosdt brzd

hlučnost brzd

O CO SE JEDNÁ?

Obvykle se jedná o pronikavý skřípot nebo hluk jako při obrušování.

PROC K TOMU DOCHÁZÍ

 • Brzdové destičky se mohou opotřebit tak, že nosné desky začnou obrušovat kotouč nebo se začne obrušovat indikátor opotřebení destiček.
 • Antihluková podložka (která pokrývá nosnou desku brzdové destičky) pravděpodobně chybí nebo je poškozená.
 • Třmen vázne nebo se zasekává.

POSTUP OPRAVY

 • Vyměňte brzdové destičky (a kotouče, jsou-li poškozeny).
 • Proveďte opravu třmenu.

TÁHNUTÍ KE STRANE BEHEM BRZDENÍ

táhnutí ke straně během brždění

O CO SE JEDNÁ?

Při sešlápnutí brzdy je patrné, že vozidlo táhne doleva nebo doprava. Poznámka: to se liší od vlivu nesprávné geometrie kol, kdy vozidlo za jízdy vždy táhne na stejnou stranu.

PROC K TOMU DOCHÁZÍ

 • Brzdové destičky byly na jedné straně znečištěny olejem nebo mazivem a tím ztratily brzdnou úcinnost.
 • Třmen může váznout nebo se zasekávat – brzdové destičky na této straně nezajišťují dostatečný brzdný úcinek.

POSTUP OPRAVY

 • Brzdové destičky zkontrolujte a případně je vyměňte (vždy vyměňte obě strany)
 • Ověřte volný chod třmenu a v případě potřeby proveďte jeho opravu.

DLOUHÝ ZDVIH / HOUBOVITÝ ODPOR PEDÁLU

dlouhý zdvih / houbovitý odpor pedálu

O CO SE JEDNÁ?

Jedná se o pocit, kdy pro dosažení žádaného zpomalení musíte pedál poměrně výrazně sešlápnout, NEBO pedál po sešlápnutí vykazuje doslova houbovitý, tj. měkčí odpor než obvykle.

PROC K TOMU DOCHÁZÍ

 • Pokud je vozidlo vybaveno bubnovou brzdou, brzdové čelisti jsou nesprávně seřízeny.
 • Brzdová kapalina – v systému je přítomen vzduch, kapalina uniká nebo je ve špatném stavu.
 • Snímač rozložení zatížení náprav nebo regulátor (ventil) brzdového tlaku se zaseknul.
 • Brzdové hadice jsou netěsné nebo bobtnají.

POSTUP OPRAVY

 • Seřiďte brzdové čelisti.
 • Zkontrolujte kvalitu brzdové kapaliny, systém odvzdušněte; v případě potřeby vyměňte brzdovou kapalinu.
 • Zkontrolujte těsnost hlavního brzdového válce a brzdových válců kol a případně je vyměňte.
 • Zkontrolujte stav brzdových hadic, zda nevykazují netěsnost nebo „bobtnání“, v případě závad proveďte výmenu.

Tuhý pedál

tuhý pedál

O CO SE JEDNÁ?

Při sešlápnutí brzdového pedálu je patrná velmi malá "vůle" v pedálu. Sešlápnutí je doslova tuhé.

PROC K TOMU DOCHÁZÍ

 • Brzdové destičky jsou „sklovité“; třecí materiál ztratil brzdné vlastnosti a není schopen zvládat požadavky na brzdení.
 • Třmen je zaseknutý, přitlačuje destičky k brzdovému kotouci.
 • Posilovač brzd netěsní nebo vlivem špatného přívodu podtlaku vyvíjí nízkou sílu působící v brzdovém systému.

POSTUP OPRAVY

 • Zkontrolujte povrch destiček, zda není sklovitý nebo jinak poškozený, případně destičky vyměňte.
 • Proveďte opravu třmenu.
 • Zkontrolujte posilovač brzd a případně jej vyměňte nebo opravte.

Vydření povrchu kotouče

vydření povrchu kotouče

O CO SE JEDNÁ?

Při prvním sešlápnutí pedálu brzdy (obvykle poté, co bylo vozidlo odstaveno) dochází k jeho obrušování.

PROC K TOMU DOCHÁZÍ

Brzdový kotouč obvykle koroduje v zimě na solí posypa ných silnicích nebo v přímořských oblastech. Kov v materiálu destičky zkoroduje a přilne ke kotouči – odstraňování koroze z kotouče je provázeno zvukem jako od drátěného kartáče.

POSTUP OPRAVY

Koroze se z kotouče obvykle odstraní po několikanásobném mírném sešlápnutí brzdy. Pokud je koroze rozsáhlá, je nutné vyměnit brzdové destičky a kotouče.

celkové schéma brzd na autě
Zeptejte se
Jak vám můžeme pomoci?

* S diagnostikou závad na vašem vozu Vám rádi pomůžeme v nejbližším Auto Kelly Autoservisu.

Koncept Auto Kelly Autoservis

Sdružení nezávislých autoservisů, které má přes 300 členů po celé České republice a které nabízí zákazníkům kvalitní alternativu k autorizovaným autoservisům, bez jakéhokoli kompromisu v kvalitě dílů či úrovni poskytnutých služeb.
Náhradní díly potřebné k opravě vozidla jsou do Auto Kelly Autoservisů zaváženy několikrát denně a zákazník tak u nás nemusí na opravené vozidlo dlouho čekat!